Форум » Обо всем понемногу » Нужен ваш совет » Ответить

Нужен ваш совет

Уся: Прошу совета своих друзей, так как мозги уже просто закипают. Короче с универом труба, в этому году не принимают. проблем куча, буду подавать в суд за нарушение моих прав, но естественно даже если решение будет в мою пользу, то это только через год. Но мне тут предложили подумать вот над каким вариантом. Какая-то тетенька из минздрава, паралельно работающая в Киевском медицинском универе предлагает мне вступить в их универ, но только не по "моей" специальности (лечебное дело), а на медико-психологический факультет. Прием в универ уже закончен, уже и экзамены прошли, но думаю что раз предлагает, то знает как решить проблему. Вот выдержка из описания факультета: Протягом п‘яти років навчання студенти засвоюють повний цикл фундаментальних та спеціальних медичних дисциплін, що дає можливість набути лікарську кваліфікацію. Шостий рік навчання присвячений набуттю медико-психологічної спеціалізації шляхом засвоєння необхідних знань та вмінь для роботи практичним лікарем-психологом у таких галузях: Лікар-психотерапевт – корекція та лікування преморбідних станів, психогеній, психосоматичних розладів; Лікар-психодіагност – функціональна діагностика ЦНС, психодіагностика психічних процесів, станів особистості. Професійна психодіагностика і консультація. Психодіагностика особистості соматично хворих. Лікар-психолог навчального закладу – психофізіологічний супровід навчальної діяльності, психометрія, психодіагностика, профорієнтація, психофізіологічна корекція і оптимізація станів. Клінічний лікар-психофізіолог – супровід лікувально-діагностичного процесу, реабілітація (превентивна, клінічна, фізіолого-функціональна, психологічна, соціально-професійна). Лікар-психолог з психології стресу та екстремальних станів особистості – діагностика і корекція посттравматичного стресового синдрому, екстремальна психологічна допомога, підготовка особистості до роботи в екстремальних ситуаціях, психокорекція важко хворих, геронтопсихологія. Протягом навчання студенти мають можливість проходити чотири види практики (догляд за хворими, лікарську, практично-психологічну та лікарсько-психологічну). Спеціаліст, який здобув кваліфікацію “лікар-психолог”, поєднує досконалу підготовку з лікарської справи з підготовкою в галузі практичної медичної психології. Фундаментальна та спеціальна підготовка дозволяє йому працювати в закладах охорони здоров‘я і надавати практичну медико-психологічну допомогу хворим на соматичні захворювання. Професійна діяльність лікаря-психолога полягає також у профілактиці хвороб і хворобливих станів, визначенні контингенту груп “підвищеного ризику”, схильного до певних захворювань, у медико-психологічній роботі із сім‘ями та мікросоціальним оточенням хворих і осіб, що видужують, а також у здійсненні домашнього патронажу хронічно хворих. Завдяки своїй фундаментальній підготовці лікар-психолог може надавати медико-психологічну практичну допомогу (діагностика, консультування, психопрофілактика, психокорекція, психотренінг, профорієнтація, професійний психофізіологічний підбір та раціональний розподіл фахівців тощо) всім категоріям психічно здорового населення, особам з преморбідними станами та психосоматичними розладами та пацієнтам, що пережили екстремальні ситуації; працювати в освітніх, юридичних, соціальних та інших закладах і установах, а також викладати медичну психологію в закладах медичної освіти. Вроде бы неплохое дело, если изначально ориентироваться на работу именно с соматическими больными, а не банальную психотерапию. Если перечислить плюсы (которые я нашла), то бесплатно, дистанционно, физически не тяжело, не требует финансовых затрат (поездки) перспективно в плане общественной деятельности (будет у вас собственный психолог :))). Из минусов - терпеть не могу психиатрию (по известным причинам) и вместе с ней психологию, душе лежит только к одному - к лечебному делу. А еще не вижу пока особой перспективы найти работу по этой специальности... Но есть еще один ньюанс - это медицинский ВУЗ, по этому наверное есть возможность переходить с факультета на факультет при условии сдачи дополнительных экзаменов, а по окончанию по моему на лечебное можно поступать сразу на 3 курс. То есть есть возможность перейти на лечебное в Киева, а оттуда перевестись в Запорожье и тут уж точно не откажут. Но я еще сомневаюсь. Хотя учится в универе им. Богомольца - невероятно пристижно. Что бы вы посоветовали? Хоть в том, хоть в другом виде моя жизнь и работа все равно будет связана с миастениками в первую очередь.

Ответов - 221, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All

Королек: ksusha Купи сироп Стодаль. Отличный препарат! Я всегда только его принимаю, ели кашель.полная версия страницы